ارسال مطلب انتخاب شده براي ديگري
عنوان مطلب: نتیجه آزمون مقدماتی 15 مهرماه منتشر می شود .
لطفا تمامي موارد زير را تکميل کنيد:
نــــــام شما:
ايــميل شما:
نــــام گيرنده:
ايميل گيرنده: