تصويري:( تاريخ انتشار: ٣/١٠/١٣٩٢ )
بازگشت به نسخه اصلي
فصل دوم سرزمین دانایی
شما با خدا کاری ندارید؟
شما با خدا کاری ندارید؟
به خدا تکیه کنید.
دستها را بگشایید.
کاش بتوان فرصت پنهان میان دیوار مشکلات را یافت.
گاه بخت و اقبال تنها یک بار با ما است.
 Powered by 7sepehr.com
.کليه حقوق محفوظ است مسابقه تلويزيوني سرزمين دانايي
شبکه پنج سيماي جمهوري اسلامي ايران
© copyRight 2010-2011
بازديد کننده اين صفحه: ١٥٥٤ 
In this regard, boxing champion Floyd Mayweather said: "With Yu-ship table swiss replica watches of this friend, I am very proud of the game when I feel free, and replica rolex Yu-ship table brand logo not replica watches only in my boxing suit Take the most important position, but also accompany me all the way to rolex replica watches victory, our friendship between solid and solid, forever.