خبر:( تاريخ انتشار: ٢٦/٩/١٣٩١ )
بازگشت به نسخه اصلي

اعلام 10 تیم تکمیل ظرفیت
از آنجایی که بنا بود 60 تیم برگزیده به آزمون فنی و کارگاهی دعوت شوند و تاکنون تنها 50 تیم رتبه لازم را کسب کرده بودند. 10 تیم که در مجموع امتیازات پس از 50 گروه فوق بودند به عنوان تکمیل ظرفیت اعلام می شوند:
علی اکبر اصغری
7517
سید علی روحانی اصفهانی
5136
حامد زمانیان
3950
مجید پورابراهیم
4628
فرهاد تیمورنژاد
5395
سید سینا حجازی
4827
محمد عابدینی
3750
غلامرضا هادیزاده
1629
سيد مجيد موسويان
5497
احسان نیرومند
4771


 Powered by 7sepehr.com
.کليه حقوق محفوظ است مسابقه تلويزيوني سرزمين دانايي
شبکه پنج سيماي جمهوري اسلامي ايران
© copyRight 2010-2011
بازديد کننده اين صفحه: ١٧٦١ 
In this regard, boxing champion Floyd Mayweather said: "With Yu-ship table swiss replica watches of this friend, I am very proud of the game when I feel free, and replica rolex Yu-ship table brand logo not replica watches only in my boxing suit Take the most important position, but also accompany me all the way to rolex replica watches victory, our friendship between solid and solid, forever.