خبر:( تاريخ انتشار: ١٩/٦/١٣٩١ )
بازگشت به نسخه اصلي
به زودی
مرحله دوم انتخاب داوطلبان شرکت در مستند مسابقه سرزمین دانایی
اولین گام انتخاب متقاضیان شرکت در سری دوم مستند مسابقه سرزمین دانایی، آزمون علمی، هوش و استعداد تحصیلی بود که به صورت آزمون آنلاین برگزار شد.
در دومین گام از گروههای برتر آزمون آنلاین دعوت خواهد شد تا در مصاحبه حضوری و آزمونهای عملی که بخشی از آن تست کوپر است شرکت کنند. 

 Powered by 7sepehr.com
.کليه حقوق محفوظ است مسابقه تلويزيوني سرزمين دانايي
شبکه پنج سيماي جمهوري اسلامي ايران
© copyRight 2010-2011
بازديد کننده اين صفحه: ١٩٧١ 
In this regard, boxing champion Floyd Mayweather said: "With Yu-ship table swiss replica watches of this friend, I am very proud of the game when I feel free, and replica rolex Yu-ship table brand logo not replica watches only in my boxing suit Take the most important position, but also accompany me all the way to rolex replica watches victory, our friendship between solid and solid, forever.