خبر:( تاريخ انتشار: ٢٦/٤/١٣٩١ )
بازگشت به نسخه اصلي
در مورد سوالات آزمون
نقشه چشایی زبان و تشخیص تششع در آشپزخانه
تحقیقات اخیر نشان داده است آنچه سالها تحت عنوان نقشه چشایی در کتب درسی کشورهای دنیا از جمله آمریکا و حتی ایران تدریس می شده است صحیح نبوده است.
برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید:
نیویورک تایمز
ویکی پدیا


در مورد تشخیص تششع به لینک های زیر مراجعه کنید:
ویکی پدیا
teachers.web.cern.ch/teachers/document/cloud-final.pdf
http://www.bizarrelabs.com/cloud.htm

 Powered by 7sepehr.com
.کليه حقوق محفوظ است مسابقه تلويزيوني سرزمين دانايي
شبکه پنج سيماي جمهوري اسلامي ايران
© copyRight 2010-2011
بازديد کننده اين صفحه: ٢١١٥ 
In this regard, boxing champion Floyd Mayweather said: "With Yu-ship table swiss replica watches of this friend, I am very proud of the game when I feel free, and replica rolex Yu-ship table brand logo not replica watches only in my boxing suit Take the most important position, but also accompany me all the way to rolex replica watches victory, our friendship between solid and solid, forever.