سرزمین دانایی از ارگانها، نهادها و بخش خصوصی که علاقمند به مشارکت در تولید این مسابقه مهیج و علمی (به عنوان حمایت کننده) به صورت تبلیغات درون برنامه ای هستند، دعوت به همکاری می کند. شکل اجرای مسابقات که در گروه نگارش و تولید ، کارشناسی شده است قابلیت انعطاف با نظر حمایت کننده را دارد و برآوردها بر اساس روال اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما خواهد بود.


روشهای حضور حمایت کننده در برنامه :

نشانه و نام: می توان در نوشتارهای روی تصویر، فضاهای برنامه و ایستگاهها، روی لباس و دیگر تجهیزات همراه مسابقه دهندگان برنامه نام و نشانه حمایت کننده را درج کرد.
شرکت کنندگان در مسابقه: شرکت کنندگان در مسابقه می توانند از کارمندان، تکنسین ها، متخصصان (و یا خانواده) نهاد حمایت کننده برنامه باشند.
تامین ابزارهای برنامه: حمایت کننده می تواند به عنوان تامین کننده اکسسوار و ابزارهای برنامه در برنامه معرفی شود.
اعطای جوایز: حمایت کننده می تواند جوایز مسابقه (اعم از نقدی یا غیر نقدی) را تامین نماید. و در برنامه طبق استانداردهای بازرگانی سازمان صدا و سیما تبلیغ می شود.
میزبانی منطقه: منــاطق آزاد یا منــاطق ویژه گردشگری، مناطق صنعتی و یا بخش خصوصی می تواند به عنوان حامی میزبان برنامه باشد.

 

 

جهت دريافت اطلاعات بيشتر فرم زير را تکميل نماييد:

نام:
پست الکترونيک:
سازمان/ شرکت
توضيحات و شماره تماس