پرسش:
زمان آغاز مسابقه حدودا چه تاريخي است؟

پاسخ:

 اواخر مهر ماه اجراي مسابقه آغاز ميشود.

بازگشت به صفحه پرسش ها و پاسخ ها

 

 

نظرات
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: