پرسش:
آيا افراديكه زير 20 سال سن دارند هم ميتوانند در اين مسابقه شركت كنند؟

پاسخ:

 با توجه به شرايط مسابقه ميبايست افراد حداقل داراي مدرك كارشناسي و 20 سال سن باشند.

بازگشت به صفحه پرسش ها و پاسخ ها

 

 

نظرات
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: