پرسش:
مدت زمان اجراي مسابقه چقدر است؟ وگروهها چه مدت درگير آن خواهند بود؟

پاسخ:

 مدت اجراي مسابقه چيزي حدود 24 تا 30 ساعت است. البته با احتساب نيم روز اسکان قبل از مسابقه و نيم روز بعد چيزي حدود سه روز گروهها درگير مسابقه خواهند بود.
به عبارت ساده تر فرض کنيد مسابقه ساعت 7 صبح روز شنبه شروع شود. پايان مسابقه حدود ساعت 12 روز يک شنيه خواهد بود. گروهها جمعه بعد از ظهر به لوکيشن مسابقه منتقل مي شوند و استراحت مي کنند.
روز يک شنبه بعد از ظهر استراحت شرکت کنندگان است و روز دوشنبه به شهرشان بازخواهند گشت.

بازگشت به صفحه پرسش ها و پاسخ ها

 

 

نظرات
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: