پرسش:
آيا شركت كننده از هر نقطه ايران مي پذيريد؟

پاسخ:

 بله محدوديتي از بابت محل سکونت شرکت کنندگان وجود ندارد. البته سرويسهايي که شرکت کنندگان را به محل مورد نظر مي برند از تهران حرکت مي کنند.
بنابراين شرکت کنندگان ديگر شهر يا خود مستقيما به محل تصويربرداري خواهند آمد يا خود را به سرويسها مي رسانند و از تهران به محل مورد نظر منتقل مي شوند.

بازگشت به صفحه پرسش ها و پاسخ ها

 

 

نظرات
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: