پرسش:

آیا شرکت کنندگان در مسابقه باید هزینه ای پرداخت کنند؟

پاسخ:

 تمامی هزینه مسابقه بر عهده گروه اجرایی مسابقه میباشد و شرکت کنندگان متحمل هزینه ای نمی شوند

بازگشت به صفحه پرسش ها و پاسخ ها

 

 

نظرات
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: