پرسش:

گروههایی که در اعضای تیم یک یا چند خانم دارند تا چه زمانی منتظر تماس باشند؟

پاسخ:

 

به دلیل اینکه گزینش اینگونه از گروهها به تازگی شروع شده است تا پایان آبانماه منتظر باشند.

بازگشت به صفحه پرسش ها و پاسخ ها

 

 

نظرات
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: