پرسش:
تکلیف گروههایی که برای مصاحبه آمدند چیست؟

پاسخ:

 در صورت تایید گروه برای شرکت در مسابقه ظرف مدت یکماه پس از مصاحبه با سرگروه تماس گرفته خواهد شد.

بازگشت به صفحه پرسش ها و پاسخ ها

 

 

نظرات
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: