پرسش:
مرحله بعد از ثبت نام از طرف متقاضيان شركت در مسابقه چيست؟

پاسخ:

 پس از بررسي مدارك و تواناييهاي افراد ثبت نام كننده در سايت مربوط به مسابقه، در صورت كسب به اصطلاح رتبه علمي قابل قبول و تاييد اوليه ، با آنها تماس گرفته مي شود تا در يك جلسه بمنظور آشنايي بيشتر با ابعاد مسابقه و نيز توانايي گروه شركت كننده ، شركت كنند.پس از اين جلسه و در صورت تاييد ،ليست نهايي از گروهها جهت شركت در مسابقه تهيه ميگردد

بازگشت به صفحه پرسش ها و پاسخ ها

 

 

نظرات
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: