پرسش:
آیا برای ایمنی شرکت کنندگان در برنامه اندیشیده اید؟ آیا آنها را بیمه کرده اید؟

پاسخ:

 تيم اجرايي برنامه تدابير ويژه اي براي تامين ايمني شرکت کنندگان در مسابقه اتخاذ کرده است. علاوه بر آن شرکت کنندگان در برنامه تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت.

بازگشت به صفحه پرسش ها و پاسخ ها

 

 

نظرات
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: